جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد.

پسوند تعداد سال ثبت نام انتقال تمدید
com 1 46,200 تومان 46,200 تومان 92,400 تومان
net 1 54,000 تومان 54,000 تومان 108,000 تومان
org 1 61,000 تومان 61,000 تومان 121,000 تومان
ir 1 7,000 تومان 0 تومان 7,000 تومان
asia 1 80,000 تومان 80,000 تومان 114,000 تومان
me 1 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان
news 1 96,000 تومان 96,000 تومان 165,000 تومان
in 1 39,000 تومان 39,000 تومان 76,000 تومان
biz 1 170,000 تومان 0 تومان 170,000 تومان
xyz 1 19,000 تومان 19,000 تومان 96,000 تومان
site 1 34,000 تومان 116,000 تومان 231,000 تومان
website 1 96,000 تومان 0 تومان 96,000 تومان
online 1 49,000 تومان 144,000 تومان 288,000 تومان
live 1 96,000 تومان 96,000 تومان 164,000 تومان
Language: