خرید vps هاست زرین سرور

هاست اشتراکی SSD با کنترل پنل Cpanel

سرویس B100
18 هزار تومان (سالیانه)
فضا : 100 مگابایت
ترافیک : 15 گیگابایت
دامین : 1 عدد
ساب دامین : 5عدد
اکانت ایمیل : 4 عدد
فورواردر : 2 عدد
پاسخ دهنده خودکار : ندارد
تعداد دیتا بیس : 2عدد
دامین پوینتر : 1 عدد
دسترسی SSL : ندارد
اکانت ftp : دارد
دسترسی CGI : ندارد
دسترسی PHP : دارد
ضد اسپم : دارد
Cron JOB : ندارد
کنترل پنل : Cpanel
قیمت ماهیانه : 3000 تومان
قیمت شش ماهه : 10000 تومان
قیمت یکساله : 18000 تومان
سرویس B250
23 هزار تومان (سالیانه)
فضا : 250 مگابایت
ترافیک : 30 گیگابایت
دامین : 1 عدد
ساب دامین : 5عدد
اکانت ایمیل : 4 عدد
فورواردر : 2 عدد
پاسخ دهنده خودکار : ندارد
تعداد دیتا بیس : 2عدد
دامین پوینتر : 1 عدد
دسترسی SSL : ندارد
اکانت ftp : دارد
دسترسی CGI : ندارد
دسترسی PHP : دارد
ضد اسپم : دارد
Cron JOB : ندارد
کنترل پنل : Cpanel
قیمت ماهیانه : 4500 تومان
قیمت شش ماهه : 15000 تومان
قیمت یکساله : 23000 تومان
سرویس B500
29 هزار تومان (سالیانه)
فضا : 500 مگابایت
ترافیک : 30 گیگابایت
دامین : 2 عدد
ساب دامین : 10 عدد
اکانت ایمیل : 10 عدد
فورواردر : 5 عدد
پاسخ دهنده خودکار : ندارد
تعداد دیتا بیس : 4 عدد
دامین پوینتر : 2 عدد
دسترسی SSL : دارد
اکانت ftp : دارد
دسترسی CGI : ندارد
دسترسی PHP : دارد
ضد اسپم : دارد
Cron JOB : ندارد
کنترل پنل : Cpanel
قیمت ماهیانه : 5500 تومان
قیمت شش ماهه : 18000 تومان
قیمت یکساله : 29000 تومان
سرویس A1000
49 هزار تومان (سالیانه)
فضا : 1 گیگابایت
ترافیک : 60 گیگابایت
دامین : 4 عدد
ساب دامین : 20 عدد
اکانت ایمیل : 10 عدد
فورواردر : 5 عدد
پاسخ دهنده خودکار : ندارد
تعداد دیتا بیس : 8 عدد
دامین پوینتر : 4 عدد
دسترسی SSL : دارد
اکانت ftp : دارد
دسترسی CGI : دارد
دسترسی PHP : دارد
ضد اسپم : دارد
Cron JOB : دارد
کنترل پنل : Cpanel
قیمت ماهیانه : 7500 تومان
قیمت شش ماهه : 25000 تومان
قیمت یکساله : 49000 تومان
سرویس A5000
59 هزار تومان (سالیانه)
فضا : 5 گیگابایت
ترافیک : 70 گیگابایت
دامین : 8 عدد
ساب دامین : 40 عدد
اکانت ایمیل : 20 عدد
فورواردر : 10 عدد
پاسخ دهنده خودکار : ندارد
تعداد دیتا بیس : 10 عدد
دامین پوینتر : 8 عدد
دسترسی SSL : دارد
اکانت ftp : دارد
دسترسی CGI : دارد
دسترسی PHP : دارد
ضد اسپم : دارد
Cron JOB : دارد
کنترل پنل : Cpanel
قیمت ماهیانه : 10000 تومان
قیمت شش ماهه : 39000 تومان
قیمت یکساله : 59000 تومان
سرویس A10000
79 هزار تومان (سالیانه)
فضا : 10 گیگابایت
ترافیک : 80 گیگابایت
دامین : 10 عدد
ساب دامین : 50 عدد
اکانت ایمیل : 50 عدد
فورواردر : 25 عدد
پاسخ دهنده خودکار : 5 عدد
تعداد دیتا بیس : 20 عدد
دامین پوینتر : 10 عدد
دسترسی SSL : دارد
اکانت ftp : دارد
دسترسی CGI : دارد
دسترسی PHP : دارد
ضد اسپم : دارد
Cron JOB : دارد
کنترل پنل : Cpanel
قیمت ماهیانه : 17000 تومان
قیمت شش ماهه : 49000 تومان
قیمت یکساله : 79000 تومان

کلیه سرویس ها شامل یک هفته ضمانت بازگشت وجه (از تاریخ فعال سازی هاست) در صورت عدم رضایت شما مشتری گرامی میباشند.

هاست میزبانی هاست