خرید vps هاست زرین سرور

حملات شدید

طی پیشرفت های اخیر زرین سرور و افزوده شدن کیفیت هر چه بیشتر به سرور ها و محصولات . متاسفانه افرادی که چشم دیدن و پیشرفت ما رو نداشته دست به حملات بر علیه سایت زرین سرور زده اما تیم امنیتی زرین سرور به صورت حرفه یی جلو تمام حملات رو گرفته و اجازه نداده دشمنان کوچکترین خللی در روند کارکرد سایت ایجاد کرده و به اهداف بیهوده خود دست یابند
با کمال تشکر
مدیریت کل زرین سرور

anti

هاست میزبانی هاست